Home > Reference

Reference

Stěhování domácností a mezinárodní stěhování

Dánské velvyslanectví v Praze

„Zajišťovali jste přestěhování našich zaměstnanců po Praze i z Prahy do Dánska, posledním a nejvýznamnějším úkolem bylo přestěhování našeho velvyslanectví z Prahy 6 do současných prostor na Praze 1. S poskytovanými službami jsme byli vždy velmi spokojeni.“

Marianne Arentzen, konzul

Edel Harbison, Deloitte & Touche CE

„Kvalita vašich služeb na mě udělala velký dojem. Očekával jsem, že stěhování z Prahy do Dublinu (Irsko) bude složitý a nepříjemný úkol, ale vše bylo bezproblémové a snadné. Můj majetek dorazil včas, bez komplikací s celníky ani na jedné straně.“

Edel Harbison, SAP Project Director

Tereza Maxová

„Dovolte mi vyjádřit své poděkování nad kvalitou vašich služeb. Bylo mi potěšením s vámi spolupracovat při svém stěhování z Paříže do Prahy. Pevně věřím, že i v budoucnu budu moci využít vaší profesionality.“

Tereza Maxová-Fetterlein

Stěhování firem

GE Money Bank

„Velmi jste přispěli k hladkému a rychlému stěhování společností General Electric z devíti různých lokalit do centrální budovy na Praze 4. Váš zástupce v týmu pro projekt stěhování GE byl velkým přínosem při určování možných rizik, jejich analýze a plánování časových posloupností projektu.“

Martin Geba, GE Money Bank, a.s.

GTS Novera

„Vzhledem k dlouhodobě dobré spolupráci v oblasti stěhování IT techniky byla vaše společnost vybrána k relokaci 400 zaměstnanců do nového sídla. Prokázali jste svoji profesionalitu, rychlost a přesnost. Vaši pracovníci byli velice ochotní, vycházeli vstříc všem našim požadavkům a pracovali bez ohledu na čas, vždy až do splnění daného úkolu.“

Jiří Kačeřík, manažer oddělení správy majetku

Hypo stavební spořitelna

„Stěhování bylo limitování obtížnou dopravní situací na Praze 1, stavební dispozicí objektů (úzká schodiště, omezená možnost použít ke stěhování výtahy) a nezbytností realizovat přesun všech pracovišť v průběhu čtyř dnů. Přesto proběhla realizace zakázky bez jakýchkoliv problémů.“

Mgr. Petra Hakenová, vedoucí personálního oddělení

KB Pojišťovna

„Vzhledem k celkovému počtu pracovních míst a množství nábytku jsme se obávali možných komplikací při stěhování naší společnosti do nových prostor v Danube Center. Příjemně nás překvapilo, že celý proces včetně stěhování IT techniky, archivů a skartace nepotřebné dokumentace proběhl přesně podle stanoveného harmonogramu a bez jakýchkoliv škod.“

Zbyněk Viktorin, ředitel odboru správy majetku

Komerční banka

„Veškeré stěhovací práce byly prováděny naprosto profesionálně, rychle a s respektem k potřebám jednotlivých pracovišť. Velice oceňujeme zejména organizační a realizační potenciál vaší společnosti, který umožnil plynulé provedení celé akce ve složitých dopravních a technických podmínkách centra města.“

Pavel Dyba, DT EXPERT, s.r.o.

T-Mobile ČR

„Projekt stěhování společnosti T-Mobile ČR do nového centra na Roztylech zahrnoval přestěhování cca 1500 pracovníků včetně nábytku a kancelářské techniky, a to bez přerušení provozu (o víkendech a v nočních hodinách). Díky odbornosti a profesionálnímu přístupu vašich zaměstnanců proběhlo vše podle stanoveného harmonogramu a bez závad.“

Petr Kubelka, Leven, s.r.o.

Tesco Stores ČR, a.s.

„Velice oceňujeme profesionální přístup a flexibilitu týmu, který se podílel na realizaci projektu stěhování 1050 pracovníků a centrálních kanceláří včetně kancelářské techniky, trezorů a IT vybavení.“

Hana Červenková, head office manager

Stěhování IT a citlivých zařízení

Hewlett-Packard

„Stěhování klíčových IT zařízení je jednou z nejvíce požadovaných a pro provoz našich zákazníků nejvíce kritických služeb. Jsme velmi spokojeni s kvalitou a komplexností vašich služeb, vystupováním pracovníků, organizací práce, dodržováním dohodnutých termínů i celkovou profesionalitou vaší firmy.“

Ondřej Petránek, vedoucí HW a SW servisu

Mikrobiologický ústav AV ČR

„Je poměrně stresující záležitost vidět na jeřábu supravodivý magnet a vědět, že se zařízení nesmí ani naklonit. Váš přístup byl ovšem velmi profesionální a je i vaší zásluhou, že několikatunový iontový cyklotron v ceně přes 70 milionů Kč bude od konce června v České republice fungovat.“

Doc. Ing. Vladimír Havlíček, Dr., Mikrobiologický ústav

Nemocnice Na Homolce

„Rád bych vám poděkoval za maximálně profesionální přístup při přesunu centrální ozařovací jednotky Leksellova gama nože o celkové hmotnosti 16 tun na Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie. Díky vám proběhla instalace Leksellova gama nože bez potíží a prodlení.“

Ing. Josef Novotný Jr., Nemocnice Na Homolce

Stěhování těžkých břemen

AŽD Praha

„Během 15 pracovních dní vaše firma kompletně přestěhovala výrobní provozy a všechny kanceláře. Ve výrobních provozech bylo přestěhováno 70 strojů a mnoho dalšího vybavení o celkové hmotnosti více jak 140 tun.“

Ing. Zdeněk Chrdle, ředitel závodu

Česká národní banka

„Vaše zkušenosti se stěhováním těžkých břemen nám usnadnily montážní práce na ocelové konstrukci podchytávky trezorové místnosti České národní banky. Díky vaší spolupráci se podařilo během dvanácti hodin nastěhovat a předmontovat až 15 tun ocelové konstrukce.“

Ing. Jaroslav Budkovský, FERIST, s.r.o.

Tresorag – Firesafe, s.r.o.

Naše společnost se zabývá prodejem trezorů, jejichž hmotnost je poměrně vysoká a manipulace s nimi tedy náročná. Přesto můžeme potvrdit, že veškeré služby, které zajišťujete – doprava, manipulace a instalace – probíhají bez jakýchkoliv problémů.“

Petr Hozák, ředitel společnosti